Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Ella Keetman- van der Sluis. Ik werk in groep 1/2 op de Kuyperschool.

Binnen onze school ben ik de vertrouwenspersoon.

Tijdens de Vredesweek ga ik altijd de klassen rond om mij voor te stellen als vertrouwenspersoon.

Dit gebeurt op een speciale manier: Ik bezoek niet alleen de klas maar geef ook een les. Op deze manier leer ik de kinderen beter kennen en kan ik een vertrouwensband creëren. Wanneer de kinderen zich veilig voelen kunnen we verschillende onderwerpen bespreken.

Voor de lessen gebruik ik boeken, prentenboeken en gedichten.

Hoe ga je met iemand om, wat doe je als iemand iets doet wat jij niet leuk vindt, hoe kun je nee zeggen. We praten hier samen over.

Tijdens het voorstellen introduceer ik ook de brievenbussen die in de groepen staan. Deze staat op een herkenbare plaats in de klas. De kinderen, vanaf groep 4, mogen hier een briefje met hun naam in doen wanneer ze met mij willen spreken. Ik ga iedere week de brievenbusjes langs om te kijken.

Op vrijdagmiddag nodig ik dan die kinderen persoonlijk  uit.

Het is erg mooi om dit te mogen doen op de Kuyperschool.

Ik geniet van de openheid van de kinderen en van de gesprekken die  ontstaan. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een veilig klimaat op onze school.

Ella Keetman, leerkracht groep 1/2