Pilotschool cultuureducatie:
Cultuureducatie kan verwonderen, inspireren en leerlingen aan het denken zetten.
Cultuureducatie is een wezenlijk aspect van brede vorming en ontwikkeling van de leerling, omdat binnen de culturele vorming, op andere wijze een beroep gedaan wordt op kwaliteiten en vaardigheden.

Daarom zijn wij pilotschool voor Kunst en Cultuur. Dit houdt in dat wij cultuur en school structureel met elkaar willen verbinden door de leerlingen een zo breed mogelijk aanbod van culturele activiteiten te geven. Daarbij geven we de volgende 21ste eeuw vaardigheden aandacht : creativiteit,  samenwerken, initiatief nemen.

Ons streven is dat de kinderen kennis maken met kunst en er plezier aan beleven. Op vrijdagmiddag geven wij dit vorm door het organiseren van een gezamenlijke kunstmiddag waarbij verschillende activiteiten circuleren. De thema’s worden o.a. gelinkt  aan de onderwerpen van de zaakvakken.