PBS

We willen een plek zijn waar veiligheid, vertrouwen en openheid aanwezig is.
Dit doen we o.a. door het inzetten van PBS  (Positive Behaviour Support).
Dit is een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs.
Een nieuw systeem om kinderen te belonen voor hun goede gedrag.
Wij willen niet de nadruk leggen op wat fout gaat, maar op wat ze goed doen.
Door het aanleren van gedragsregels laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien.
Onze kernwaarden zijn: positiviteit, respect en veiligheid.
Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.

De gedragsverwachtingen in de gang, op de trap, in de hal en op het plein zijn bekend bij de kinderen. Het werpt z’n vruchten af! Mooi om te zien dat het rustiger verloopt op deze plekken in en buiten de school! We willen u ook laten weten welke regels er gesteld worden aan de kinderen want natuurlijk blijft het heel belangrijk dat we, als school en ouders, partner zijn in het begeleiden van goed gedrag.

In de school hangen de regels van PBS duidelijk zichtbaar in groene lijstjes.
Daar staan de gedrachts verwachtingen in die we de kinderen aanleren
Zo helpen we de kinderen zich de afspraken die zijn gemaakt te herinneren.

Hoe groet ik andere mensen?

  • Hoi (medeleerling)
  • Hallo (juf of meneer)
  • Goedemorgen (onbekende)

Wat zijn ook alweer de regels die gelden op de trap?

  • Loop rustig
  • Loop altijd aan de rechterkant van de trap
  • Loop, in groepsverband, achter je leerkracht de trap op/ af
  • Blijf op je plek in de rij
  • Houd handen en voeten bij jezelf
  • Praat met een fluisterstem.

Heel goed onthouden! Waarom is het belangrijk dat we ons zo gedragen? Op die manier lopen we veilig en met respect.

Planning gedragslessen 2020/2021

Week   Datum Gedragsles

 

34 17-21 augustus Les 1 en 2: Gedragsverwachtingen in de gang/op de trap.
35 24-28 augustus Les 3: Hoe groet ik andere mensen?
36 31 augustus – 4 september Les 4 en 5: Gewenst gedrag op het toilet – handelingen/respectvol en veilig gedrag op het toilet
37 07-11 september Les 8 en 9 : Gedragsverwachtingen op het plein. samenspel en conflicten
38 14-18 september Onderbouw: Les 13 Gedragsverwachting in het speellokaal.
Bovenbouw:
Les 11 en 12: Gedragsverwachtingen in de kleedkamer/gymzaal
39 21-25 september Les 10: gedragsverwachtingen bij de fietsenstalling.
40 28 september- 2 oktober Les 6: Gedragsverwachtingen in de hal
41 05 – 09 september Les 15: Omgaan met spullen van een ander.
42 12 – 16 oktober Herfstvakantie
43 19 – 23 oktober Les 1 en 2: Gedragsverwachtingen in de gang/op de trap.
44 26 – 30 oktober Les 14: Omgaan met materiaal in de klas
45 02 – 06 november Les 4 en 5: Gewenst gedrag op het toilet – handelingen/Respectvol en veilig gedrag op het toilet.
46 09 – 13 november Les 16: Omgaan met buitenspeelmateriaal
47 16 – 20 november Les 17: Gedragsverwachting tijdens het werken
met pc/laptop/tablet
48 23 – 27 november Les 7: Gedragsverwachtingen in de teamkamer
49 30 nov. – 04 december Les 6: Gedragsverwachtingen in de hal.
50 07 – 11 december Les 3: Hoe groet ik andere mensen?
51 14 – 18 december Les 15: Omgaan met spullen van een ander.
 52  21 t/m 25 december  Kerstvakantie
 53  28 dec – 1 jan  Kerstvakantie
     
     
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord