Ouderraad

De ouderraad bestaat geheel uit ouders en is zeer actief betrokken bij gebeurtenissen in en rondom de school. Eén keer per maand vergadert de ouderraad, waarbij telkens twee leerkrachten aanwezig zijn. De ouderraad neemt een groot deel van de ondersteunende taken uit handen van het team. Zij zijn de schakel tussen ouders, medezeggenschapsraad, team en bestuur.
Tot de werkzaamheden van de ouderraad behoren: Het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan: – Sinterklaasfeest – Kerstviering – Paasviering – Laatste schooldag – Kledinginzamelingsactie – Fancy Fair – Herinrichting van het schoolplein.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door andere ouders bezocht worden. Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag ligt ter inzage in school.
De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage krijgt de school meer armslag om leuke dingen te doen. De ouderraad stelt elk jaar het bedrag vast. U ontvangt van de penningmeester een bericht over de hoogte van uw bijdrage.
De inkomsten die binnengehaald worden uit bijv. de Fancy Fair of de kledinginzamelingsactie, komen ten goede aan de kinderen van de school.
Wilt u deelnemen aan de ouderraad of heeft u opmerkingen/vragen, neem dan contact op met één van de leden van de ouderraad.


O.R.leden

 
Ajda Koca                               Veronique Faas
(penningmeester)

Sylvana Gerritse
Birsen Aydin

Maria Mosan
Femke van Spronsen
Veronique Faas
Selda Deniz
Ajda Koca (penningmeester)
Kiki Dijkstra (voorzitter)

 


Vergaderschema O.R.

14-03-2022

09-05-2022

13-06-2022


Om alle leuke activiteiten te kunnen doen, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. Aan het begin van het schooljaar krijgt u bericht wat de hoogte van die bijdrage is. U kunt uw geld dan storten op onderstaande rekening.

IBAN: NL59 RABO 0397 5168 27

t.n.v. Stg. Vr. Dr.A Kuyperschool.
KvK nummer: 08141121

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord