Een persoonlijke school
waar iedereen elkaar kent en zich
welkom weet!

PBS school
We willen een plek zijn waar veiligheid, vertrouwen en openheid aanwezig is. Dit doen we o.a. door het inzetten van PBS (Positive Behaviour Support). Dit is een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs. Een nieuw systeem om kinderen te belonen voor hun goede gedrag. Wij willen niet de nadruk leggen op wat fout gaat, maar op wat ze goed doen.

Door het aanleren van gedragsregels laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht. Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien. Onze kernwaarden zijn: positiviteit, respect en veiligheid. Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.

Pilotschool cultuureducatie
Cultuureducatie kan verwonderen, inspireren en leerlingen aan het denken zetten.
Cultuureducatie is een wezenlijk aspect van brede vorming en ontwikkeling van de leerling, omdat binnen de culturele vorming, op andere wijze een beroep gedaan wordt op kwaliteiten en vaardigheden.

Daarom zijn wij pilotschool voor Kunst en cultuur. Dit houdt in dat wij cultuur en school structureel met elkaar willen verbinden door de leerlingen een zo breed mogelijk aanbod van culturele activiteiten te geven. Daarbij geven we de volgende 21e eeuw vaardigheden aandacht : creativiteit, samenwerken, initiatief nemen.

Ons streven is dat de kinderen kennis maken met kunst en er plezier aan beleven. Op vrijdagmiddag geven wij dit vorm in het organiseren van een gezamenlijke kunstmiddag waarbij verschillende activiteiten circuleren. De thema’s worden gelinkt aan de onderwerpen van de zaakvakken.

Samenwerken/Coöperatieve werkvormen
We zetten, zo mogelijk, vormen van samenwerken in, zodat kinderen ook van elkaar kunnen leren. Wilt u een kennismakingsgesprek? Dan bent u van harte welkom en kunt u contact opnemen met de directeur van de school.