Informatie voor ouders

PBS op de Kuyperschool (Positive Behavior Support)
De Kuyperschool wil een school zijn waar het goed toeven is:
veilig, sociaal en pedagogisch verantwoord.
Een school waar een goede sfeer hangt. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en leerprestaties worden verbeterd.
Daarom is de Kuyperschool gestart met PBS! Wij als team zijn erg enthousiast over de weg die we hierin gaan.

Wat is PBS?
Een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs.
PBS werkt preventief tegen ongewenst gedrag of buigt dit gedrag om in positief gedrag. Bovendien laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht.
Door het bevestigen van wat kinderen goed doen en door het geven van oprechte, persoonlijke complimenten, wordt het gewenste gedrag een gewoonte.
En dat willen we bereiken!

Resultaten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien. Bovendien leert het schoolmedewerkers eerder problemen te signaleren en adequater zorg op maat te leveren.

Hogeschool Edith Stein.
Het gehele team van de Kuyperschool heeft inmiddels al een aantal studiedagen over PBS gevolgd. Dit onder leiding van Elsbeth Ruiterkamp van Hogeschool Edith Stein. Daarnaast zijn derderjaars PABO-studenten voor hun School Ontwikkelings Thema (SOT) bezig geweest PBS te visualiseren binnen onze school. Tijdens de eerste PBS-studiedag hebben we als team naar elkaar uitgesproken welk gedrag we van leerlingen verwachten. Daaruit zijn de volgende kernwaarden naar voren gekomen:

positiviteit, respect en veiligheid.
Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.
Door het geven van deze lessen leren de kinderen welk gedrag van hen wordt verwacht in de verschillende ruimtes binnen de school. Daarnaast benadrukken we geheel volgens het principe van PBS, het goede gedrag van leerlingen door hen te complimenteren. Ook krijgen onze leerlingen soms een geluksmuntje wanneer zij goed gedrag laten zien. Voor de kinderen is dit een extra stimulans om te laten zien wat ze al hebben geleerd. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen wanneer zij goed gedrag laten zien, een muntje verdienen. Wij vinden dat een eerlijk, oprecht en persoonlijk compliment even waardevol is!! De leerlingen kunnen de geluksmuntjes sparen en vervolgens inwisselen voor een beloning naar keuze. In het lokaal van uw kind(eren) zijn deze beloningen visueel gemaakt. Wij waarderen uw betrokkenheid als ouders zeer en nodigen u uit om de PBS map, die in elke groep aanwezig is, te komen bekijken. Het blijft  heel belangrijk dat we, als school en ouders, partner zijn in het begeleiden van goed gedrag!

Middels de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom PBS binnen onze school. Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer u hier in de thuissituatie ook aandacht aan schenkt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord