Informatie groep 7

 1. Stagaires: Dit jaar hebben wij een lio-stagair. Dit jaar is dat meneer Tom. Elke donderdag en vrijdag zal meneer Tom verantwoordelijk zijn voor groep 7. Op dinsdag heeft juf Gerdien haar vrije dag. Op dinsdag staat dan juf Mieke voor de groep.
 2. Wat doen we in groep 7:
  • taal /spelling
  • Tekst schrijven
  • Rekenen
  • Engels
  • Lezen
  • Aardrijkskunde
  • Natuur en techniek
  • Begrijpend lezen
  • Verkeer
  • In de loop van het jaar zullen de leerlingen hierover ook een praktijk en theorie examen van krijgen.
  • Geschiedenis
  • Huiswerk groep 7: De kinderen mogen een agenda meenemen om hun huiswerk in op te schrijven.
  • In groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk in de vorm van het leren van toetsen. Het afmaken van werk dat tijdens de lessen niet is afgemaakt en huiswerk op maandag dat op vrijdag weer ingeleverd moet zijn.
 3. Beginnen van de dag met TrefwoordVaak begint de les met een verhaal of een gedicht, maar soms ook met een lied. Dit is elke dag anders.
 4. Elke dag beginnen we met Trefwoord. Dit is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming.
 5. Belangrijke lestijden:
 6. Belangrijk is te weten dat de leerlingen op maandagmiddag gym hebben. De kinderen moeten dan met de fiets naar school komen. Af en toe hebben de leerlingen fit2school (zwemmen). Dit is op dinsdagochtend van 11.10 uur tot 12.00 uur.
 7. Crea: Vrijdagmiddag hebben de leerlingen crea.
 8. Werkstukken/Spreekbeurten
 9. Elke leerling maakt dit jaar een werkstuk. Ook houdt elke leerling dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt.
 10. Op weg naar het V.O. Dit jaar maken de kinderen in april de entreetoets. De resultaten hiervan worden aan het eind van dit schooljaar besproken. De uitslag van de entreetoets geeft een eerste voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Op woensdag 14 oktober is er op school een voorlichting over het voortgezet onderwijs. Deze voorlichting is voor ouders van groep 7 en groep 8. Op deze avond wordt precies uitgelegd hoe we de kinderen naar het voortgezet onderwijs verwijzen.
 11. Entreetoets

1. Vertrouwenspersoon
Bij ons op school is juf Ella de vertrouwenspersoon. In principe moeten de kinderen bij klachten eerst aankloppen bij de eigen leerkracht,     maar als de problemen zo zijn dat de leerlingen het gevoel hebben niet bij de eigen leerkracht terecht te kunnen, kunnen ze altijd terecht       bij juf Ella.

2.  Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is belangrijk en gaat elke maand mee met de oudste kinderen.

3.   Sportactiviteiten
      Dit jaar doen we mee met het voetbaltoernooi en het handbaltoernooi.
De sportactiviteiten vinden plaats buiten schooltijd. Meestal zijn ze op woensdagmiddag.

Luizencontrole
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen.

 1. Klassenouder
 2. Ook dit jaar willen we proberen om in elke klas een klassenouder te krijgen. Een klassenouder helpt bijvoorbeeld bij:
 • het vervoer bij uitstapjes
 • begeleiden van uitstapjes
 • hulp bij juffen dag ( verjaardag)
 • hulp bij andere feesten ( kerst e.d)
 • aanspreekpunt voor ouders van de groep i.v.m verjaardag leerkracht
 • hulp bij crea
 • hulp bij voorstelling

Als u dit wat lijkt mag u dit bij mij aangeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord