Informatie groep 4

Hieronder vindt u informatie over groep 4 en wat algemene zaken.

Juf Crista werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Lisanne werkt op donderdag en vrijdag.

Inloop

Als de eerste bel gaat om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Zolang de maatregelen omtrent Corona van kracht blijven, blijven de ouders op het plein. U kunt eventueel wel even bij het grote raam naar binnen kijken en zwaaien. Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen. Gedurende de dag laten we dit ook een aantal keren doen.

Als u iets wilt vragen, doorgeven of een afspraak wilt maken, wilt u dit dan doen tussen de 1e en 2e bel of na schooltijd. Om 8.25 uur zijn we er voor de kinderen en willen we graag in de klas starten. U kunt bellen, mailen (c.hogebrug@stichtingbrigantijn.nl), of u kunt uw kind vragen een van ons even op te halen. Na schooltijd lopen we met de kinderen mee naar buiten.

Eten en drinken

Elke dag eten en drinken de kinderen van 10.15-10.30 uur in de klas. Het liefst dan iets van fruit meegeven. Schoolfruit is weer aangevraagd, we wachten op goedkeuring. Zodra dat weer verstrekt wordt, hoort u dat van ons. Wilt u het eten en drinken in 2 porties meegeven? Voor de kleine en de grote pauze. Zo kunnen de kinderen beter het verschil zien.

Van 12.30-12.45 uur hebben de kinderen lunchpauze. In de klas staat een koelkast waar het eten en drinken in kan.

Taal Actief, taal en spelling

In Taal Actief werken we met thema’s. Elk thema begint met een verhaal.

Daarnaast komen 4 domeinen aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven.

Bij spelling leren we de kinderen hoe ze woorden goed moeten schrijven. Via filmpjes op het digibord krijgen ze uitleg over de verschillende regels. Een animatiepoppetje Gerrit legt ze dit uit. Elke les start met een dictee. Via Klasbord laten we u weten welke spellingcategorie we aan het oefenen zijn.

Technisch lezen: Estafette

Als je kind eenmaal kan lezen, moet het die vaardigheid verder ontwikkelen. Hoe beter je kind teksten leert doorgronden, des te gemakkelijker hij zich nieuwe informatie eigen zal maken. Lezen gaat altijd door. Voortgezet technisch lezen gaat verder waar het leren lezen in groep 3 (aanvankelijk lezen) ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. De teksten bestaan niet langer alleen uit verzonnen verhaaltjes, maar er komen ook informatieve teksten bij.

Rekenen

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in Getallen (WIG).

De uitleg wordt gedaan met het digibord en met concreet materiaal. Daarna werken de kinderen zelfstandig in hun werkboek en (weektaak)schrift. De kinderen die extra instructie nodig hebben komen bij de leerkracht aan de instructietafel zitten. Er worden 3 niveaus aangeboden. De opdrachten zijn dan verdeeld in *, ** en ***

opdrachten. **opdrachten is de basisstof, *opdrachten zijn voor leerlingen die extra

instructie nodig hebben, ***opdrachten bieden meer uitdaging aan de snellere rekenaars.

Dit jaar leren de kinderen vooral vlot optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1 tot en met 5 en 10. We gaan proberen alle tafels te leren. Het is fijn voor uw kind wanneer u dit thuis ook oefent. We zullen u via klasbord laten weten welke tafels geoefend kunnen worden.

Schrijven

In groep 4 leren de kinderen methodisch schrijven met hoofdletters. Dit doen we volgens de methode Pennenstreken. Omdat we vorig jaar later zijn begonnen met het aanbieden van de schrijfletters (in verband met het thuiswerken), werken we de komende weken nog in de methode van groep 3. Het eerste deel is net uit. Als dit uit is, gaan we verder in de schriften van groep 4.

Overige vakken

Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen crea, hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwerpen van de creamiddagen van groep 5 tot en met 8. Daarnaast geven we muziek. Wereldoriëntatie doen we aan de hand van Huisje Boompje Beestje. Dit is een televisieprogramma dat we regelmatig kijken tijdens de lunch.

Gym

Op vrijdag zullen de kinderen van groep 4 samen met groep 3 naar de gymzaal aan de Achterhoeksemolenweg gaan. Hier krijgen de kinderen gym van Juf Mieke. Graag een tas meegeven met daarin sportkleren en sportschoenen. Bijvoorbeeld een korte broek en een T-shirt met schoenen dit goed zitten en makkelijk zijn aan te trekken (geen veters).

Gymfit

De kinderen krijgen  drie keer een gymles van Hengelo Sport naar de sporthal aan de Achterhoeksemolenweg. De eerste les was vrijdag 4 september, de volgende lessen zijn op vrijdag 13 november en vrijdag 16 april.

Swimfit

Dit jaar hebben de kinderen swimfit in het nieuwe sportbad van het Twentebad. Dit is op donderdag van 10.40-11.30 uur. Het gaat om de volgende donderdagen:

– Les 1: donderdag 29 oktober

– Les 2: donderdag 18 februari

– Les 3: donderdag 6 april

We zullen hiervoor nog ouders vragen die ons naar het zwembad kunnen brengen en ophalen.

Telefoonnummers

Graag zouden wij van jullie extra telefoonnummers voor calamiteiten willen hebben. Zo kunnen we altijd iemand bereiken in geval van nood. Geef dit door aan meneer/ juf als dit nog niet bekend is op school.

 

Parro

We zitten met alle groepen op Parro. Hier zetten we brieven, foto’s, verhaaltjes enz. op over de klas. Zo blijven jullie als ouders op de hoogte van wat we in de klas doen.

Overige aandachtspunten

– De nieuwsbrief is belangrijk en gaat elke 2 maand via de e-mail de deur uit. Mocht u deze nog niet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres bij Edward achterlaten.

– Op bestelling kunt u een overzicht van de groepslijst bij Edward vragen.

– De schoolgids kan op aanvraag afgedrukt worden. Het staat ook op de website.

– Na elke vakantie hebben we luizencontrole. Wilt u uw kind dan geen vlechten of gel in de haren doen?

– Dit jaar zult u ook weer stagiaires binnen onze school zien.

– Op school is juf Ella onze vertrouwenspersoon. Zij zal aan het begin van het schooljaar langs alle groepen gaan om uit te leggen met welke vragen ze bij haar kunnen komen.

– We willen de toiletgang graag proberen te beperken. Het is fijn wanneer de kinderen thuis naar het toilet gaan. Op school stimuleren we om zoveel mogelijk in de pauze naar het toilet te gaan. Tijdens de uitleg en tijdens de rekenles mogen de kinderen niet naar het toilet (groep 3 mag tot de herfstvakantie nog tijdens rekenen). Tenzij het echt niet ander kan natuurlijk. Dit alles voor de rust tijdens de les. Mocht u kind wel eens een ongelukje hebben, dan is het fijn wanneer er een schone broek in de tas zit.

Met vriendelijke groet,

Juf Crista en Juf Lisanne