Informatie groep 3

Hieronder vindt u informatie over groep 3 en wat algemene zaken.

Juf Crista werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Lisanne neemt de groep over op donderdag en vrijdag.

Inloop
Als de eerste bel gaat om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Zolang de maatregelen omtrent Corona van kracht blijven, blijven de ouders op het plein. U kunt eventueel wel even bij het grote raam naar binnen kijken en zwaaien. Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen. Gedurende de dag laten we dit ook een aantal keren doen.

Als u iets wilt vragen, doorgeven of een afspraak wilt maken, wilt u dit dan doen tussen de 1e en 2e bel of na schooltijd. Om 8.25 uur zijn we er voor de kinderen en willen we graag in de klas starten. U kunt bellen, mailen ( c.hogebrug@stichtingbrigantijn.nl ), of u kunt uw kind vragen een van ons even op te halen. Na schooltijd lopen we met de kinderen mee naar buiten.

Eten en drinken
Elke dag eten en drinken de kinderen van 10.15-10.30 uur in de klas. Het liefst dan iets van fruit meegeven. Schoolfruit is weer aangevraagd, we wachten op goedkeuring. Zodra dat weer verstrekt wordt, hoort u dat van ons. Wilt u het eten en drinken in 2 porties meegeven? Voor de kleine en de grote pauze. Zo kunnen de kinderen beter het verschil zien.

Van 12.30-12.45 uur hebben de kinderen lunchpauze. In de klas staat een koelkast waar het eten en drinken in kan.

Veilig Leren Lezen (VLL)
In groep 3 werken wij voor lezen en taal/ spelling met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken).

Thema kern start: Jij en ik

In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.

Wat leert uw kind in kern start?

De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, en regels en afspraken die gelden in de groep.

Letterboom

Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis. Alle kleurplaten samen vormen een letterboom (het voorbeeld stond vorige week op Klasbord). De eerste twee delen van de letterboom zijn vorige week mee naar huis gegaan. Dit is

een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze kleurplaat is de onderkant van de stam van de letterboom. De andere kleurplaat is deel 2 van de letterboom. Hierop staan de letters die de kinderen hebben geleerd in kern Start.

Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. De groei van de boom kunt u zien als de groei van de letterkennis van uw kind. Na kern 6 zijn alle letters aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u thuis een mooi plaatsje voor de boom uitkiest!

Verschillen tussen kinderen

Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden. Daarom hebben wij deze eerste twee weken gebruikt om na te gaan wat elk kind al kent en kan. Op de website www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek ‘Voor ouders, kim-versie’ meer informatie hierover.

Software

Op school oefenen de leerlingen met lezen en woordenschat op de computer of een tablet op hun eigen niveau. Tips en informatie op www.veiliglerenlezen.nl.  Voor ouders, kim-versie

veiliglerenlezen.nl/veiliglerenlezen.be heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.

Rekenen
We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in Getallen (WIG).

De uitleg wordt gedaan met het digibord en met concreet materiaal. Daarna werken de kinderen zelfstandig in hun werkboek. De kinderen die extra instructie nodig hebben komen bij de leerkracht aan de instructietafel zitten. In de tweede helft van het jaar kunnen er 3 niveaus aangeboden worden. De opdrachten zijn dan verdeeld in *, ** en ***

opdrachten. **opdrachten is de basisstof, *opdrachten zijn voor leerlingen die extra

instructie nodig hebben (ook aan instructietafel), ***opdrachten bieden meer uitdaging aan de snellere rekenaars.

Schrijven
In groep 3 leren de kinderen schrijven. Elke dag oefenen we de letter die aansluit bij de methode van Veilig Leren Lezen. Dit doen we volgens de methode Pennenstreken. De kinderen leren het eerste halfjaar alle letters in blokschrift. Na de kerstvakantie bieden we het verbonden schrift aan.

Kiesbord

In groep 3 gebruiken we het kiesbord na de lessen van VLL lessen. Als het verplichte werk af

is kunnen de kinderen kiezen uit diverse taalactiviteiten.

Het kiesbord wordt ook gebruikt voor het spelen met bij voorbeeld Lego, Knex, klei,

tekenen, krijtbord, computer, domino, enzovoort.

Zwemmen
Op woensdag gaan de kinderen van groep 3 zwemmen. We vertrekken om 10.40 uur met auto’s vanaf school. Om 11.50 uur kunt u uw kind helpen met het aankleden en meenemen naar huis.

Als de kinderen gaan zwemmen is het prettig dat ze makkelijke kleding dragen en sieraden thuis laten. Het liefst de zwemkleren onder de kleding aantrekken. Verzoek van het Twentebad is om een grote tas mee te geven, zodat uw kind geen losse spullen hoeft mee te nemen het zwembad in en er geen kleding of andere spullen zoek raken/ nat worden.

Overige vakken
Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen crea, hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwerpen van de creamiddagen van groep 5 tot en met 8. Daarnaast geven we muziek. Wereldoriëntatie doen we aan de hand van Huisje Boompje Beestje. Dit is een televisieprogramma dat we regelmatig kijken tijdens de lunch.

Gym
Op vrijdag zullen de kinderen van groep 4 samen met groep 3 naar de gymzaal aan de Achterhoeksemolenweg gaan. Hier krijgen de kinderen gym van Juf Mieke. Graag een tas meegeven met daarin sportkleren en sportschoenen. Bijvoorbeeld een korte broek en een T-shirt met schoenen dit goed zitten en makkelijk zijn aan te trekken (geen veters).

Gymfit
De kinderen krijgen  drie keer een gymles van Hengelo Sport naar de sporthal aan de Achterhoeksemolenweg. De eerste les was vrijdag 4 september, de volgende lessen zijn op vrijdag 13 november en vrijdag 16 april.

Swimfit
Dit jaar hebben de kinderen swimfit in het nieuwe sportbad van het Twentebad. Dit is op donderdag van 10.40-11.30 uur. Het gaat om de volgende donderdagen:

– Les 1: donderdag 29 oktober

– Les 2: donderdag 18 februari

– Les 3: donderdag 6 april

We zullen hiervoor nog ouders vragen die ons naar het zwembad kunnen brengen en ophalen.

Telefoonnummers

Graag zouden wij van jullie extra telefoonnummers voor calamiteiten willen hebben. Zo kunnen we altijd iemand bereiken in geval van nood. Geef dit door aan meneer/ juf als dit nog niet bekend is op school.

Parro
We zitten met alle groepen op Parro. Hier zetten we brieven, foto’s, verhaaltjes enz. op over de klas. Zo blijven jullie als ouders op de hoogte van wat we in de klas doen.

Overige aandachtspunten
– De nieuwsbrief is belangrijk en gaat elke maand via de e-mail de deur uit. Mocht u deze nog niet ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres bij Edward achterlaten.

– Op bestelling kunt u een overzicht van de groepslijst bij Edward vragen.

– De schoolgids kan op aanvraag afgedrukt worden. Het staat ook op de website.

– Na elke vakantie hebben we luizencontrole. Wilt u uw kind dan geen vlechten of gel in de haren doen?

– Dit jaar zult u ook weer stagiaires binnen onze school zien.

– Op school is juf Ella onze vertrouwenspersoon. Zij zal aan het begin van het schooljaar langs alle
groepen gaan om uit te leggen met welke vragen ze bij haar kunnen komen.

– We willen de toiletgang graag proberen te beperken. Het is fijn wanneer de kinderen thuis naar het toilet gaan. Op school stimuleren we om zoveel mogelijk in de pauze naar het toilet te gaan. Tijdens de uitleg en tijdens de rekenles mogen de kinderen niet naar het toilet (groep 3 mag tot de herfstvakantie nog tijdens rekenen). Tenzij het echt niet ander kan natuurlijk. Dit alles voor de rust tijdens de les. Mocht u kind wel eens een ongelukje hebben, dan is het fijn wanneer er een schone broek in de tas zit.

 

Met vriendelijke groet,

Juf Crista en Juf Lisanne