Informatie groep 3

Op maandag en dinsdag geeft juf Ivonne les aan groep 3 en op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen geeft juf Mieke les.

Inloop

Ouders blijven welkom in de klas tijdens de inloop (8.20-8.25 uur) om even te kijken naar het

werk van uw kind. Als de eerste bel gaat om 8.20 uur mogen ze naar binnen.

Als u iets wilt vragen, doorgeven of een afspraak wilt maken, wilt u dit dan doen tussen de 1e en 2e bel of na schooltijd. Om 8.25 uur zijn we er voor de kinderen en willen we graag in de kring starten.

 

Eten en drinken

Elke dag eten en drinken de kinderen van 10.15-10.30 uur in de klas. Het liefst dan iets van fruit meegeven. Wilt u het eten en drinken in 2 porties meegeven? Voor de kleine en de grote pauze. Zo kunnen de kinderen beter het verschil zien

Van 12.30-12.45 uur hebben de kinderen lunchpauze. In de klas staat een koelkast waar het eten en drinken in kan. Graag een theedoek mee die dienst doet als een tafelkleedje.

 

Veilig Leren Lezen (VLL)

De kinderen leren lezen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen’.

Aan de hand van basiswoorden leren de kinderen de verschillende letters. Dit gebeurt d.m.v.

‘hakken’ en ‘plakken’. We benoemen de letters bij hun klank, niet de alfabet benaming.

We bieden per letter aan een gebaar aan voor de kinderen die hier behoefte aan hebben.

 

Hakken: het uit elkaar halen van het woord /r/ –/aa/ – /m/

Plakken: het samenvoegen van de letters tot een woord /raam/

VLL bestaat uit 12 kernen, elke kern duurt 3 weken en wordt afgesloten met een toets.

Er kan op meerdere niveaus gewerkt worden. Maan is de basisgroep, Zon is voor de betere

lezers en de Stergroep is voor de kinderen die extra instructie nodig hebben.

De kinderen werken zelfstandig op de computer met het programma VLL met behulp van de

bij Zoem. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.veiliglerenlezen.nl, kopje voor ouders. Voorlezen en/of samen is en blijft erg belangrijk!

 

Rekenen

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in Getallen (WIG).

De uitleg wordt gedaan met het digibord en met concreet materiaal. Daarna

werken de kinderen zelfstandig in hun werkboek. De kinderen die extra instructie nodig

hebben komen bij de leerkracht aan de instructietafel zitten. In de tweede helft van het jaar

kunnen er 3 niveaus aangeboden worden. De opdrachten zijn dan verdeeld in *, ** en ***

opdrachten. **opdrachten is de basisstof, *opdrachten zijn voor leerlingen die extra

instructie nodig hebben (ook aan instructietafel), ***opdrachten bieden meer uitdaging aan de betere rekenaars.

 

 

Schrijven

In groep 3 leren de kinderen methodisch schrijven. Elke dag oefenen we de letter die aansluit bij de methode van Veilig Leren Lezen. Dit doen we volgens de methode Pennenstreken. Het 2e halfjaar van groep 3 zullen de kinderen alle woorden en zinnen aan elkaar schrijven.

 

 

Kiesbord

In groep 3 gebruiken we het kiesbord na de lessen van VLL lessen. Als het verplichte werk af

is kunnen de kinderen kiezen uit diverse taalactiviteiten. De tweede helft van het jaar doen

we dit d.m.v. een weektaak.

Het kiesbord wordt ook gebruikt voor het spelen met bij voorbeeld Lego, Knex, klei,

tekenen, krijtbord, computer, domino, enzovoort.

 

Zwemmen

Op woensdag gaan de kinderen zwemmen. We vertrekken om 10.35 uur met auto’s vanaf school. Om 11.50 uur kunt u uw kind helpen met het aankleden.

Als de kinderen gaan zwemmen is het prettig dat ze makkelijke kleding dragen en sieraden thuis laten.

 

Swimfit

Dit jaar hebben de kinderen swimfit in de Bloashal van het zwembad. Dit is op donderdag van 8.40-9.30 uur.

Het gaat om de volgende donderdagen:

  • Donderdag 1 oktober                         Donderdag 19 november
  • Donderdag 14 januari                       Donderdag 25 februari
  • Donderdag 14 april.

Graag de kinderen brengen op het zwembad bij de Bloashal. Vervoer terug vanaf het zwembad zal geregeld worden door de klassenouders.

 

Gymfit

Dit jaar hebben de kinderen 3 lessen van gymfit. Wanneer dit is, weten we nog niet. U krijgt t.z.t. hierover extra bericht.

 

Telefoonnummers

Graag zouden wij van jullie extra telefoonnummers voor calamiteiten willen hebben. Zo kunnen we altijd iemand bereiken in geval van nood. Geef dit door aan de juffen.

 

Met vriendelijke groet, juf Ivonne en juf Mieke

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord