Fotoalbum
fototoestel
Informatie
imagesFARD6ZIL
Krant
emoticon-met-krant-28954013-400x330

Groep 4

In de vakken worden vooral veel basisvaardigheden aangeleerd en geoefend.

Taal
Methode: Taal Actief 4
Schrijven van teksten

In onze taalmethode staat het kind centraal. Dit betekent dat de taalmethode rekening houdt met verschillen tussen kinderen én met de individuele behoeften van kinderen.
Kinderen werken aan functionele opdrachten en zinvolle activiteiten.
De woordenschatontwikkeling is binnen de methode opgenomen.

Spelling:
Spelling is geen doel op zich, maar staat ten dienste van de schriftelijke taalvaardigheid. Er wordt gewerkt in blokken van 4 weken.
Tijdens de eerste 3 weken is de introductie en wordt er geoefend. Aan het einde van de derde week is er een toets.
De vierde week wordt voor remediëren of verdiepen (extra oefeningen) gebruikt. Bij de invoering van de methode wordt spelling nog voornamelijk schriftelijk gedaan. Op den duur zal spelling grotendeels via de computer geoefend en getoetst worden.Elke maandag wordt een woordenschatles gegeven.Elke woensdag leren de kinderen aan de hand van schema’s verhalen en andere teksten te vertellen en te schrijven. De teksten worden in een projectschrift geschreven. Tijdens bijvoorbeeld projecten besteden we hier nog extra aandacht aan.

Schrijven
Methode: Pennenstreken

De kinderen leren de hoofdletters, met verbindingen naar de kleine letters, de kleine letters en de cijfers worden herhaald. In het tweede halfjaar worden de hoofdletters en hun verbindingen en de kleine letters geautomatiseerd.

Lezen
Begrijpend Lezen
Methode: Nieuwsbegrip
Technisch Lezen
Methode: Estafette

Leren omgaan met de functie en de inhoud van verschillende tekstsoorten, een verhaal kunnen afmaken, een verhaal in een volgorde kunnen zetten en verschillende leesstrategieën komen in deze methode aan bod.
De teksten gaan over het nieuws, elke week downloaden we die van de internetsite van Nieuwsbegrip. We wisselen dit af  met het oefenboekje van het CITO.Vanaf januari wordt er begrijpend lezen gegeven. Het eerste half jaar verankeren we de technisch leesvaardigheden.
Deze methode heeft als doel het bevorderen van de technisch leesvaardigheid. Dit wordt op verschillende manieren gedaan (voorlezen, koorlezen, duolezen, zelfstandig lezen). Kinderen worden verdeeld in groepjes afhankelijk van het leesniveau. Zij die nog ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp van een leerkracht. Deze ondersteuning wordt gegeven aan de hand van de methode “Estafette”.  Anderen kunnen zelfstandig verder.Er wordt ook op verschillende manieren in tweetallen gelezen.

Rekenen
Methode: De wereld in getallen

Het rekenonderwijs in deze groep richt zich op:

  • Uit het hoofd rekenen van de sommen tot 20
  • Nieuwe sommen tussen 20 en 100
  • Tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10
  • Verhaaltjessommen, klokkijken, bouwen en metenNa twee weken volgt een toets. Dan kunnen kinderen werken aan verrijking of herhaling. Deze methode bevordert het zelfstandig werken van kinderen.

Creatieve vakken
Methode: Moet je Doen

In de methode “Moet je doen” wordt aandacht besteed aan:

  • Muziek
  • Beeldende vorming
  • Drama
  • Kunstbeschouwing

Elke week krijgen de kinderen een les muziek en beeldende vorming. Daarnaast wordt ook een aantal keren per jaar in de vorm van een project aan de creatieve vakken gewerkt.

Wereldoriëntatie
Leermiddel: Natuniek

In groep 4 beginnen we met de methode Natuniek. De kinderen maken kennis met natuur- en techniekonderwijs. Onderwerpen als het gebit, gezonde voeding en beweging komen aan bod.