Groep 7/8


Methode: Taal actief 4 Technisch lezen

Zie groep 4.

Methode: Nieuwsbegrip XL

Omdat de meeste kinderen in groep 6 het vereiste niveau voor technisch lezen hebben gehaald, wordt in groep 7 nauwelijks technisch lezen meer gegeven. Wel vindt er stillezen plaats en wordt er aandacht aan leesbevordering besteed.Dit jaar komt o.a. het leren omgaan met de functie en de inhoud van verschillende tekstsoorten, verhaal kunnen afmaken, volgorde van een verhaal kunnen maken en het uitbeelden van een verhaal aan bod.

Methode: De wereld in getallen

  • gelijknamig maken van breuken
  • kommagetallen
  • lengtematen, gewichten en inhoudsmaten
  • interpreteren van grafieken en diagrammen
  • procenten

Methode: De Blauwe Planeet   

Europa en de topografie van dit continent.

Methode: Natuniek     

Zie groep 5

Methode: Toen.nu        

De leerstof bestrijkt de periode 1500-1800. Verder is er apart aandacht voor niet-westerse culturen.

Methode: Moet je Doen     

Er worden dezelfde onderdelen behandeld als in groep 4. De lessen worden gegeven tijdens de creamiddag op vrijdag.

3 VO verkeerskrant

Methode: Groove.me  

De luistervaardigheid, de spreekvaardigheid en het kunnen begrijpen van een geschreven tekst in het Engels wordt bevorderd.

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen de entreetoets van het CITO. Deze kijken we niet zelf na, maar wordt door het CITO beoordeeld.
Het CITO brengt bij haar uitslag duidelijk naar voren, aan welke onderdelen het laatste cursusjaar op de basisschool extra moet worden gewerkt.

De ouders krijgen persoonlijk de uitslag en deze wordt daarna met hen besproken.Informatie groep 7/8

Klik op een link hieronder die u wilt lezen.

Informatie groep 7/8