Groep 5/6


Methode: Taal actief 4

In Taal actief 4 komen alle onderdelen van taal aan de orde. Spelling en Woordenschat ontwikkeling krijgen daarbij nog extra aandacht.

Eén keer per week wordt het schrijven van een tekst geïntroduceerd. Aan de hand van verhalenschema’s gaan de kinderen een verhaal uitwerken. Hierbij helpt de leerkracht, maar de leerlingen ondersteunen elkaar ook onderling. Dit verhaal mogen zij in de daar op volgende week presenteren en bewaren. Hierbij wordt ook de computer ingezet.

Methode: Nieuwsbegrip XL

Door middel van teksten en leerzame vragen komen de kinderen in aanraking met tal van leesfacetten, zoals: woordenschat, tekstbegrip, kritisch oordelen, taalbeschouwing en relaties in tekst: tekststructuren. Met behulp van de computer kan via internet door het tonen van beeldend materiaal begripsvorming worden bevorderd. De kinderen gaan dit thuis ook oefenen.

Methode: Estafette
Deze methode heeft als doel het bevorderen van de leesvaardigheid d.m.v. technisch lezen en zelfstandig lezen. Kinderen worden verdeeld in groepjes afhankelijk van het leesniveau. Zij die nog ondersteuning nodig hebben, krijgen hulp van de leerkracht.
Er wordt ook op verschillende manieren in tweetallen gelezen of in kleine groepjes.

Methode: De wereld in getallen 

Er wordt gewerkt aan:

 • nieuwe sommen tot 1000
 • tafels 1 t/m 10
 • redactiesommen
 • meten, tijd en geld

De lesstof is verdeeld in blokken van 3 of 4 weken. Aan elk blok wordt 15 of 20 dagen gewerkt. Dan volgt een toets. N.a.v. de toets is er mogelijkheid voor herhaling of verrijking. Verder krijgen ze dit jaar voor het eerst Aardrijkskunde en Geschiedenis

Methode: De Blauwe Planeet   

De kinderen leren kaart lezen, waarbij ze een legenda en een kaart in vakkenstelsel met windrichting gebruiken.
Er wordt een begin gemaakt met topografie. Ze leren de provincies met de hoofdsteden en de werelddelen.
De kinderen leren iets over weersaspecten, kringloop van het water en milieuvriendelijk gedrag.

Methode: Wijzer door de tijd

Er wordt gewerkt met thema’s, waarbij geleidelijk het historisch besef van het kind wordt ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is steeds het kind met zijn eigen leefwereld en geschiedenis.

Onderwerpen o.a.:

 • Tijdwijzers (manieren van tijd meten)
 • Andere tijden (de tijd van je opa en oma)/ riddertijd
 • Wonen vroeger en nu

Methode: Natuniek

De methode Natuniek biedt per schooljaar twee natuur- en twee techniekthema’s aan. De thema’s zijn verdeeld in 8 lessen. In een groot deel van de lessen zijn de leerlingen aan het ‘doen’.

Na de thema lessen volgen twee projecten. Een project belicht een andere kant van het thema. De leerlingen kunnen zelf kiezen welk project hen het meest aanspreekt.
In de methode wordt ook veel aandacht besteed aan taal. Begrippen en lastige woorden krijgen speciale aandacht en worden extra geoefend. Hiervoor wordt een apart blad ‘Woordenschat’ gebruikt. Op deze manier wordt ook duidelijk dat wij niet alleen tijdens de taalles aan taalontwikkeling doen maar dat dit terugkomt in alle lessen.
In groep 5 en 7 komen dezelfde thema’s aan bod. Net als in groep 6 en 8. In 7 en 8 vindt dan een verdieping plaats.

In groep 5 en 7 zijn de thema’s:

 • Leven
 • Omgeving
 • Jouw zintuigen
 • Techniek om je heen

In groep 6 en 8 zijn de thema’s:

 • Gezondheid
 • Beweging
 • Planten en dieren
 • Techniek helpt jou

Methode: Moet je Doen

Er worden dezelfde onderdelen behandeld als in groep 4. De lessen worden gegeven tijdens de creamiddag op vrijdag.

Verkeer

3VO verkeerskrantInformatie groep 5/6

Hoe houd je een boekbespreking

Sintviering