Groep 3/4


methode: Veilig Leren Lezen

De leermiddelen die we hiervoor gebruiken zijn alle nieuwe materialen die bij deze methode horen. Er zijn leesboekjes, structuurwoordenboekjes, werkboekjes, stickerboekjes, kopieerbladen en nog veel meer.
Ook werken we veel met de letter-, stempel- en woorddozen.
Om het leren lezen nog leuker te maken hebben we spelletjes (o.a. de speelleesset) die aansluiten bij het niveau van de kinderen.

Leerstof:

 • de juiste schrijfwijze hanteren van de woordjes met één lettergreep
 • het leren hanteren van eenvoudige spellingsregels
 • zelf woordjes en zinnen maken
 • het uitbreiden van de woordenschat
 • verkleinwoorden
 • het leren lezen van eenvoudige teksten met één- en tweelettergrepige woorden
 • eerste aanzet tot begrijpend lezen

methode: Pennenstreken

In groep 3 werken we met de methode Pennenstreken, omdat dit goed aansluit bij de taal/leesmethode: ”Veilig leren lezen”

De kinderen leren aan de hand van deze methode:

 •  het ontwikkelen van de kleine motoriek
 • schrijfpatronen ter ondersteuning van de letters
 • kleine letters in licht hellend schrift
 • verbindingen
 • cijfers 1 t/m 10

Methode: De wereld in getallen

We werken met een nieuwe rekenmethode ‘De wereld in getallen’.

De groepsplannen geven aan in welk niveau een kind instructie moet krijgen.

Methode: Moet je Doen

In de methode “Moet je doen” wordt aandacht besteed aan:

 • Muziek
 • Beeldende vorming
 • Drama
 • Kunstbeschouwing

Elke week krijgen de kinderen een les muziek en beeldende vorming. Daarnaast wordt ook een aantal keren per jaar in de vorm van een project aan de creatieve vakken gewerkt.

Informatie groep 3

Klik op bovenstaande link om de informatiebrief te lezen.

Informatiebrief groep 4

Klik op bovenstaande link om de infobrief te lezen.Informatie groep 3


Ouders blijven welkom in de klas tijdens de inloop (8.20-8.25 uur) om even te kijken naar het werk van uw kind. Als de eerste bel gaat om 8.20 uur mogen ze naar binnen.

Als u iets wilt vragen, doorgeven of een afspraak wilt maken, wilt u dit dan doen tussen de 1e en 2e bel of na schooltijd. Om 8.25 uur zijn we er voor de kinderen en willen we graag in de kring starten.

Elke dag eten en drinken de kinderen van 10.15-10.30 uur in de klas. Het liefst dan iets van fruit meegeven. Wilt u het eten en drinken in 2 porties meegeven? Voor de kleine en de grote pauze. Zo kunnen de kinderen beter het verschil zien

Van 12.30-12.45 uur hebben de kinderen lunchpauze. In de klas staat een koelkast waar het eten en drinken in kan. Graag een theedoek mee die dienst doet als een tafelkleedje.

De kinderen leren lezen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen’. Aan de hand van basiswoorden leren de kinderen de verschillende letters. Dit gebeurt d.m.v. ‘hakken’ en ‘plakken’. We benoemen de letters bij hun klank, niet de alfabet benaming. We bieden per letter aan een gebaar aan voor de kinderen die hier behoefte aan hebben.

 • Hakken: het uit elkaar halen van het woord /r/ –/aa/ – /m/
 • Plakken: het samenvoegen van de letters tot een woord /raam/

VLL bestaat uit 12 kernen, elke kern duurt 3 weken en wordt afgesloten met een toets. Er kan op meerdere niveaus gewerkt worden. Maan is de basisgroep, Zon is voor de betere lezers en de Stergroep is voor de kinderen die extra instructie nodig hebben.

De kinderen werken zelfstandig op de computer met het programma VLL met behulp van de bij Zoem.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.veiliglerenlezen.nl, kopje voor ouders. Voorlezen en/of samen is en blijft erg belangrijk!

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in Getallen (WIG).

De uitleg wordt gedaan met het digibord en met concreet materiaal. Daarna werken de kinderen zelfstandig in hun werkboek. De kinderen die extra instructie nodig hebben komen bij de leerkracht aan de instructietafel zitten. In de tweede helft van het jaar kunnen er 3 niveaus aangeboden worden. De opdrachten zijn dan verdeeld in *, ** en ***opdrachten.

**opdrachten is de basisstof, *opdrachten zijn voor leerlingen die extra instructie nodig hebben (ook aan instructietafel), ***opdrachten bieden meer uitdaging aan de betere rekenaars.

In groep 3 leren de kinderen methodisch schrijven. Elke dag oefenen we de letter die aansluit bij de methode van Veilig Leren Lezen. Dit doen we volgens de methode Pennenstreken. Het 2e halfjaar van groep 3 zullen de kinderen alle woorden en zinnen aan elkaar schrijven.

In groep 3 gebruiken we het kiesbord na de lessen van VLL lessen. Als het verplichte werk af is kunnen de kinderen kiezen uit diverse taalactiviteiten. De tweede helft van het jaar doen we dit d.m.v. een weektaak. Het kiesbord wordt ook gebruikt voor het spelen met bij voorbeeld Lego, Knex, klei, tekenen, krijtbord, computer, domino, enzovoort.

Op woensdag gaan de kinderen van groep 3 zwemmen. We vertrekken om 10.35 uur met auto’s vanaf school. Om 11.50 uur kunt u uw kind helpen met het aankleden. Als de kinderen gaan zwemmen is het prettig dat ze makkelijke kleding dragen en sieraden thuis laten.

Dit jaar hebben de kinderen swimfit in het wedstrijdbad van het zwembad. Dit is op donderdag van 9.40-10.30 uur.  Het gaat om de volgende donderdagen:

 • Les 2:   10 januari
 • Les 3:   07 maart

De kinderen gaan 3 keer speciaal voor een gymles van Hengelo naar de sporthal aan de Achterhoeksemolenweg. Hier gaan ze lopend naar toe.

Wanneer ze extra gym krijgen zal het op klasbord vermeld worden.

De kinderen moeten deze dag een tas met sportkleding en schoenen meenemen naar school.

Graag zouden wij van jullie extra telefoonnummers voor calamiteiten willen hebben. Zo kunnen we altijd iemand bereiken in geval van nood.
Geef dit door aan de juffen.

Met vriendelijke groet, juf Crista en juf Mieke

Pietengym

Sintviering

26-11-2021

Beste ouders,

Piet is vannacht op school geweest, voor alle kinderen zat er dan ook een cadeautje met iets lekkers in de schoen. Daarna hebben we ontzettend fijn gegymd in het speellokaal. De kinderen moesten pakjes door de schoorsteen gooien, over daken klimmen/rollen en met zware pakjes sjouwen. Alle kinderen zijn geslaagd en hebben het pietendiploma ontvangen! Ook hebben de kinderen de geluidsmeter mee naar huis gekregen. We zijn hier al een aantal weken mee aan het oefenen, handig om hier thuis ook mee te oefenen. Dit werkt namelijk ontzettend prettig in de klas, op het plein en in de gang. De kinderen weten al erg goed wanneer ze welke stem mogen gebruiken.

Fijn weekend! Juf Crista en juf Lisanne