Groep 1/2

Het spel staat centraal

Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Kinderen leren in de kleutergroepen spelenderwijs. De ervaringen die in het spel worden opgedaan vormen de basis voor hun latere ontwikkeling. De activiteiten in onze kleutergroepen zijn steeds gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen. Juist het spel biedt gelegenheid om te groeien. Het bevordert onder meer de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling. Maar ook bij het uitvoeren van opdrachten verkent het kind de eigen mogelijkheden en gaat het handelend en spelend, luisterend en kijkend om met de materialen en leermiddelen. De opdrachten worden steeds zo aangeboden dat kinderen daar op hun eigen niveau aan kunnen werken. Zo kunnen ze die stappen in hun ontwikkeling maken waar ze aan toe zijn. We hechten veel waarde aan een stimulerende en uitdagende omgeving. Er  wordt gewerkt aan de hand van thema’s die in de belevingswereld van de kinderen passen zoals ‘de herfst’ en ‘het ziekenhuis’. Binnen deze thema’s worden voorbereidende reken- en taalactiviteiten aangeboden. Ook alle meer expressieve vakgebieden worden binnen dit thema opgepakt zoals dramatische vorming, muzikale vorming en beeldende vorming. Zo gaat het thema leven voor de kinderen en leren ze hoe de wereld om hen heen in elkaar zit.Informatie Kleutergroepen

Klik hier voor het informatie boek

Nieuws

30 maart 2022

Hoera! Nick is vandaag jarig!
Hij is 5 jaar geworden.
Fijne dag van ons allemaal!

27 januari 2022

Hoera! Lynn is vandaag jarig!
Ze is 6 jaar  geworden.

13 december

Hiep hiep hoera! Lois is jarig!

Sintviering

29-11-2021

Hoera!🥳 Esaie is 5 jaar. We hebben een gezellig feestje gevierd. 🎈

26-11-201

Gisteren hebben we onze schoen gezet. Toen we vandaag op school kwamen stonden alle schoenen op een andere plaats in de klas. Gelukkig zat er wel iets in. Baby Piet heeft bij ons geslapen. Leuk hè! Fijn weekend allemaal!

25-11-2021

We hebben goed geoefend om een echte Piet te worden. Het is gelukt! We hebben het Pietendiploma gehaald!