Groep 1/2

Het spel staat centraal

Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. Kinderen leren in de kleutergroepen spelenderwijs. De ervaringen die in het spel worden opgedaan vormen de basis voor hun latere ontwikkeling. De activiteiten in onze kleutergroepen zijn steeds gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen. Juist het spel biedt gelegenheid om te groeien. Het bevordert onder meer de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling. Maar ook bij het uitvoeren van opdrachten verkent het kind de eigen mogelijkheden en gaat het handelend en spelend, luisterend en kijkend om met de materialen en leermiddelen. De opdrachten worden steeds zo aangeboden dat kinderen daar op hun eigen niveau aan kunnen werken. Zo kunnen ze die stappen in hun ontwikkeling maken waar ze aan toe zijn. We hechten veel waarde aan een stimulerende en uitdagende omgeving. Er  wordt gewerkt aan de hand van thema’s die in de belevingswereld van de kinderen passen zoals ‘de herfst’ en ‘het ziekenhuis’. Binnen deze thema’s worden voorbereidende reken- en taalactiviteiten aangeboden. Ook alle meer expressieve vakgebieden worden binnen dit thema opgepakt zoals dramatische vorming, muzikale vorming en beeldende vorming. Zo gaat het thema leven voor de kinderen en leren ze hoe de wereld om hen heen in elkaar zit.


 • knippen / plakken / schilderen / knutselen / boetseren
 • werken met allerlei spelmateriaal in hoeken ( lego-, bouw-, trein-, constructie- en zandtafelhoek )
 • planningsgesprekken
 • inhoudelijke gesprekken
 • allerlei taalactiviteiten
 • boeken uit de bibliotheek in de leeshoek
 • verteltafel
 • voorlezen van verhalen en prentenboeken
 • teksten maken
 • tekening en tekst
 • woordveld en letter van de week
 • eigen naam herkennen en schrijven
 • vakantiefolder
 • van schrijfmotorische bewegingen naar krabbelen en schrijven
 • afstanden
 • meten
 • wegen
 • cijfers
 • techniek dozen

Uitstapjes met de auto.

Per jaar worden voor de vakken muziek en beeldende
vorming per vakgebied 20 lessen aan de kinderen
aangeboden. Ook vinden er projecten op dit gebied plaats.

Per week is er ook een verplicht werkje. De kinderen plannen dit werkjes m.b.v. het planbord. De leerkrachten houden bij wat de kinderen kiezen en maken observaties. Dit schooljaar starten we met de observatiemethode: ‘Kijk’.

Ook gebruiken we de CITO-toetsen: Taal en Rekenen in groep 2. We vinden het belangrijk dat de kinderen het prettig hebben en dat ze zich in een kleutergroep kunnen ontplooien. Natuurlijk hebben de leerkrachten in deze groepen geregeld overleg met de ouders ten aanzien van de ontwikkeling van de kleuters.

Kinderen kunnen langer of korter dan twee jaar in de kleutergroep zitten. Dat is afhankelijk van de geboortedatum en hun ontwikkeling. In de loop van groep 2 wordt besloten of een kind naar groep 3 kan. Dit doen we op basis van hier boven genoemde toetsen en observaties.

De instroomkinderen ontvangen een geschreven rapportje. De anderen krijgen 2 keer per jaar een rapport waarin alle ontwikkelingsaspecten aangehaald worden.Informatie Kleutergroepen

Klik hier voor het informatie boek

Nieuws

30 maart 2022

Hoera! Nick is vandaag jarig!
Hij is 5 jaar geworden.
Fijne dag van ons allemaal!

27 januari 2022

Hoera! Lynn is vandaag jarig!
Ze is 6 jaar  geworden.

13 december

Hiep hiep hoera! Lois is jarig!

Sintviering

29-11-2021

Hoera!🥳 Esaie is 5 jaar. We hebben een gezellig feestje gevierd. 🎈

26-11-201

Gisteren hebben we onze schoen gezet. Toen we vandaag op school kwamen stonden alle schoenen op een andere plaats in de klas. Gelukkig zat er wel iets in. Baby Piet heeft bij ons geslapen. Leuk hè! Fijn weekend allemaal!

25-11-2021

We hebben goed geoefend om een echte Piet te worden. Het is gelukt! We hebben het Pietendiploma gehaald!