De nationale voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen in de klas.
De kinderen ervaren het plezier van boeken. Bovendien ontwikkelen ze naast een beter taalgevoel ook hun empathisch vermogen.
Daarom: voorlezen maakt je leuker!