PBS

We willen een plek zijn waar veiligheid, vertrouwen en openheid aanwezig is.
Dit doen we o.a. door het inzetten van PBS  (Positive Behaviour Support).
Dit is een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs.
Een nieuw systeem om kinderen te belonen voor hun goede gedrag.
Wij willen niet de nadruk leggen op wat fout gaat, maar op wat ze goed doen.
Door het aanleren van gedragsregels laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien.
Onze kernwaarden zijn: positiviteit, respect en veiligheid.
Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.

De gedragsverwachtingen in de gang, op de trap, in de hal en op het plein zijn bekend bij de kinderen. Het werpt z’n vruchten af! Mooi om te zien dat het rustiger verloopt op deze plekken in en buiten de school! We willen u ook laten weten welke regels er gesteld worden aan de kinderen want natuurlijk blijft het heel belangrijk dat we, als school en ouders, partner zijn in het begeleiden van goed gedrag.

In de school hangen de regels van PBS duidelijk zichtbaar in groene lijstjes.
Daar staan de gedrachts verwachtingen in die we de kinderen aanleren
Zo helpen we de kinderen zich de afspraken die zijn gemaakt te herinneren.

Hoe groet ik andere mensen?

  • Hoi (medeleerling)
  • Hallo (juf of meneer)
  • Goedemorgen (onbekende)

Wat zijn ook alweer de regels die gelden op de trap?

  • Loop rustig
  • Loop altijd aan de rechterkant van de trap
  • Loop, in groepsverband, achter je leerkracht de trap op/ af
  • Blijf op je plek in de rij
  • Houd handen en voeten bij jezelf
  • Praat met een fluisterstem.

Heel goed onthouden! Waarom is het belangrijk dat we ons zo gedragen? Op die manier lopen we veilig en met respect.

Planning gedragslessen 2019/2020

Week   Datum Gedragsles

 

35 26-30 augustus Les 1 en 2: Gedragsverwachtingen in de gang/op de trap.
36 02-06 september Les 3: Hoe groet ik andere mensen?
37 09-13 september Les 4 en 5: Gewenst gedrag op het toilet – handelingen/respectvol en veilig gedrag op het toilet
38 16-20 september Les 8 en 9 : Gedragsverwachtingen op het plein. samenspel en conflicten
39 23-27 september Les 6: Gedragsverwachtingen in de hal
40 30-04 oktober Onderbouw: Les 13 Gedragsverwachting in het speellokaal:
BB: Les 11 en 12: Gedragsverwachtingen in de kleedkamer/gymzaal
41 07-11 oktober Les 17: Gedragsverwachting tijdens het werken met pc/laptop/tablet
42 14-18 oktober Les 10: gedragsverwachtingen in de fietsenstalling
43 21-25 oktober Herfstvakantie
44 28-01 november Les 1 en 2: Gedragsverwachtingen in de gang/op de trap.
45 04-08 november Les 14: Omgaan met materiaal in de klas
46 11-15 november Les 15: Omgaan met spullen van een ander
47 18-22 november Les 16: Omgaan met buitenspeelmateriaal
48 25-29 november Les 7: Gedragsverwachtingen in de teamkamer
59 02-06 december Les 6: Gedragsverwachtingen in de hal
50 09-13 december Les 17: Gedragsverwachtingen tijdens het werken met pc/laptop/tablet
51 16-20 december Les 3: Hoe groet ik andere mensen?
52 23-03 januari Kerstvakantie