Artikelen door Edward Voll

Voorleesontbijt

Het voorleesontbijt had deze keer een prachtig thema.
De kinderen kwamen, in de pyjama of in huis pak op school. Samen konden ze genieten van een ontbijt.
In de kleutergroep werd door juf Nicole voorgelezen uit het prentenboek: ‘Een huis voor Harry’.
In de andere groepen hebben wij ouders uitgenodigd bij wie pleegkinderen in huis wonen om te komen voorlezen.
Zij hebben hun huis opengesteld voor kinderen om hen een fijn thuis te bezorgen.
Daar werden veel vragen over gesteld. Wat brengt mensen er toe dit te gaan doen?
Ook werd er voorgelezen uit een boek dat hierover ging.
Het was een gezellig samen zijn.

Kinderen hebben meer talenten dan taal en rekenen

De Dr. A. Kuyperschool in Hengelo is sinds de start van Cultuureducatie met Kwaliteit een pilotschool voor kunst en cultuur. Met extra begeleiding, onder meer vanuit de pabo van Saxion Hogeschool, ontwikkelt het team zich en krijgt cultuuronderwijs een steeds belangrijkere plek binnen het curriculum waarbij verbinding wordt gezocht naar andere vakken. In gesprek met directeur Joyce van Binsbergen en cultuurcoördinator Jeannet Schrik.

Kijken naar Kunst

Wat een fantastische dag hebben de leerlingen van de Kuyperschool
gehad in Amsterdam!
’s Morgens om 8.00 uur reed de bus al voor in de van Ostadestraat.
Precies om half 11 liepen we de hal van het museum binnen.
Dat is al indrukwekkend!